Economie, politiek en de Eurocrisis

Het thema

Economie, politiek en de Eurocrisis zijn belangrijke maatschappelijke thema’s geworden, zeker na de kredietcrisis van 2008. En ze hangen nauw met elkaar samen.

Economie gaat over hoe mensen kunnen handelen, zodat ze hun eigen situatie of omgeving kunnen verbeteren. De economische basis principes zijn niet zo moeilijk. Het is gezond verstand gebruiken. Haast ieder kan intuïtief begrijpen dat eerst sparen en dan uitgeven veel verstandiger is dan geld te lenen. Dat het drukken van geld door overheden om het begrotingstekort te dekken geen welvaart brengt, maar schadelijk is voor een economie. En dat een groot staatsapparaat en alle daarbij behorende interventies in de economie, voortdurend een rem op de groei van de welvaart zet.

Maar de economische basis principes zijn ondergesneeuwd geraakt onder een laag van maatschappelijke denkbeelden. Die denkbeelden worden door veel mensen over genomen omdat ze hen op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken. Helaas worden de negatieve gevolgen van deze denkbeelden vaak niet overzien.

Een samenleving kan een halve eeuw lang economische wetmatigheden negeren. Maar dat blijft niet zonder gevolgen. Dat is duidelijk zichtbaar in de economische ontwikkeling van verschillende Europese landen. Simpel gezegd blijkt, dat hoe meer een land deze wetmatigheden negeert, hoe meer de economische groei ook achter blijft. En het heeft ook de Eurocrisis zelf tot gevolg gehad. Wil je daar meer over weten, klik dan hier.

Het boek “Economie, politiek en de EUrocrisis”

Economische basis principes, hun onderlinge samenhang en hoe ze door de politiek beïnvloed worden zijn thema’s die de auteur van dit boek altijd hebben gefascineerd. En hij heeft gemerkt dat er steeds meer mensen zijn, die willen begrijpen hoe de krediet crisis eigenlijk is ontstaan, wat er mis is met de Euro, of waarom veel economieën in Europa maar matig functioneren. Daarom heeft hij dit boek geschreven. In feite gaat het over de vraag “hoe welvaart ontstaat en vergaat”. Daarin probeer hij de lezer binnen 150 pagina’s de basiskennis te verschaffen betreffende al deze thema’s.

Wil je meer achtergrond over het boek? Kijk dan naar het interview dat Lex Hoogduin met de auteur had.

Bert Wenkenbach geïntervied door Lex Hoogduin

Wil je nog meer over het boek weten, klik dan hier, kopen kan hier en meer over de auteur vind je hier.