De auteur

Bert Wenkenbach is ervan overtuigd, dat de beste sociale voorziening het creëren van werkgelegenheid is. Wat je daar naar zijn mening economisch en politiek gesproken voor moet doen en laten heeft hij in zijn boek “Economie, politiek en de EUrocrisis” opgeschreven. Maar met welke achtergrond heeft hij dat boek eigenlijkgeschreven?.

Achtergrond

Bert heeft van oorsprong een technische achtergrond. Na het afsluiten van zijn studie, is hij gaan werken in het bedrijfsleven. Achtereenvolgens bij Philips, Siemens en KPN. Bij deze laatste onderneming, heeft hij 17 jaar gewerkt, altijd in senior management functies. Naar verloop van tijd werd hij daar verantwoordelijk voor grote bedrijfsonderdelen. Zo heeft hij het bedrijfsleven leren kennen als zijn broekzak. En zelf kunnen zien wat dat bijdraagt aan welvaartsontwikkeling en persoonlijke groeikansen voor mensen.

Later is zijn aandachtsgebied verschoven naar de financiële markten. Dat sloot goed aan bij zijn interesse voor economie. En vooral voor de politieke keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. Hoezeer daar ook “andere keuzes” mogelijk zijn werd hem extra duidelijk toen hij goed ingevoerd raakte in de Zwitserse samenleving. Die buitenkans kreeg hij, omdat hij getrouwd is met een Zwitserse.

Reizen

Bert heeft zijn hele leven kunnen reizen. Al vanaf dat hij klein kind was, toen zijn familie jaren lang met een Camper, jaarlijks 4 weken door Europa trok. Later in zijn studententijd door Zuidelijk Afrika. En hij is nog een aantal malen in Afrika terug geweest. Ook in Azië heeft hij over de afgelopen 30 jaar veel voetstappen kunnen zetten. Het helpt hem erg als het gaat om het begrip van “waarom de dingen zijn zoals ze zijn”.